Hopebarometer 2018_1

Ten eerste laten de resultaten zien dat mensen hoger scoren op de eerste drie meer individuele aspecten van hoop, en lager op de drie meer sociale aspecten van hoop. Op de algemene ‘hoop-index’ scoorden men een 6,34 op een schaal van 1 tot 10.

Vertrouwen in de toekomst

De Hopebarometer 2018 had een speciale focus op het ‘vertrouwen in de toekomst van Nederland’. Op de vraag naar hun vertrouwen in verschillende actoren in de samenleving lijken mensen het meest positief te zijn over hun vrienden, familie, en buren. Over het algemeen lijkt er minder vertrouwen te zijn in vreemden en maatschappelijke instituten zoals de rijksoverheid, politici en financiële instituten. Hopebarometer 2018_3 Gevraagd naar hun verwachtingen lijken mensen optimistisch te zijn over hun eigen leven, de financiën en over de economie als geheel, maar wat sceptischer over de toekomst van de maatschappij als geheel, het gezondheidssysteem, het onderwijs en de nationale veiligheid. Over de toekomst van ons klimaat zijn mensen bijzonder pessimistisch; gemiddeld scoorden mensen een 4,53. Hopebarometer 2018_2