ESB Dossier ‘Geluk, Hoop en Liefde: Emoties als drijfveer’

In dit themanummer van Economische Statistische Berichten staat het belang van de emoties en deugden in de economie centraal. Specifiek wordt er ingegaan op de drie emoties geluk, hoop en liefde.

Het dossier bevat vier delen. Het eerste deel richt zich op het belang van de emoties voor de economie. De drie opvolgende delen beschrijven nader de rol van geluk, hoop en liefde.