Deze (engelstalige) open access bundel levert een belangrijke bijdrage aan het lopende onderzoek naar hooptheorie door inzichten te combineren uit zowel de lange geschiedenis als de toenemende multidisciplinariteit van het hooponderzoek. In het eerste deel wordt het belang erkend van de eeuwenoude reflectie op hoop door historische perspectieven te bieden en het terug te voeren op de oude Griekse filosofie. Tegelijkertijd biedt het nieuwe perspectieven op historische theorieën en ontwikkelingen die vaak over het hoofd zijn gezien en daagt het gevestigde opvattingen uit. Het tweede deel van de bundel documenteert de stand van zaken van het huidige onderzoek naar hoop in acht disciplines, namelijk filosofie, theologie, psychologie, economie, sociologie, gezondheidsstudies, ecologie en ontwikkelingsstudies. Daarmee geeft dit deel een geïntegreerde visie op hoop als een veelzijdig fenomeen. Het draagt bij aan het verdere begrip van hoop als een essentieel menselijk vermogen, hetgeen in staat is onze samenleving te transformeren.