2020 is een bijzonder jaar. Het jaar waarin we werden geteisterd door het corona virus. In samenwerking met de Erasmus Happiness Economics Research Organisation deden we dit jaar twee maal een meting van hoop, in Nederland.
Hoop blijkt een belangrijk maatschappelijk goed te zijn tijdens deze coronacrisis; we vinden hoop in elkaar, waardoor we ook eerder geneigd zijn ons meer voor elkaar in te zetten.
De mate van hoop heeft effect op het naleven van richtlijnen en de vaccinatiebereidheid van mensen. Hoopvolle mensen luisteren vaker naar het RIVM en het kabinet. Zij zijn ook eerder geneigd zich te laten vaccineren (67% versus 49%).
De coronacrisis zorgt over de hele linie dat Nederlanders de toekomst minder rooskleurig inzien, waarbij het al dan niet hebben van werk een duidelijke invloed heeft op de hoopindex.
Het vertrouwen van Nederlanders in maatschappelijke instituten daarentegen is groter dan voor de corona crisis. Ook zorgt de crisis ervoor dat mensen wel het gevoel hebben dat ze steeds vindingrijker worden in het najagen van doelen, vertrouwen in elkaar en de buurt en in het bieden van hoop aan anderen.
Zie voor meer informatie en de volledige Hoopbarometer van december 2020: Rapportage The Hope Barometer december 2020