Interventie instrumenten

Wat kunt je doen met inzichten over hoop in jouw organisatie of haar activiteiten?

Interventie types

De meting(en) door middel van The Hope Barometer geven een goede basis om interventies te definiëren. De score op de zeven verschillende dimensies van hoop geeft richting aan welk type interventie gewenst is.

Deze kan liggen op het vlak van de cognitieve hoop in bijvoorbeeld de vorm van het ontwikkelen en stimuleren van zelfhulp op individueel niveau tot aan het versterken van institutionele hoop door middel van het werken aan vertrouwen in de instituties.

Onze ambitie is om ons in de toekomst verder toe te leggen op interventies op de sociale dimensie. Dit aspect wordt gemist in de reguliere cognitief-psychologische aanpak en wij zien daarin veel mogelijkheden om bij te dragen aan actuele thema’s zoals inclusiviteit.

The Hope Barometer

Maatwerk

Het ontwerpen van interventies is altijd maatwerk. We maken daarbij gebruik van andere partijen uit diverse disciplines zoals de positieve psychologie, de sociologie en verandermanagement en natuurlijk de kennis, kunde en ervaring van de eigen organisatie. Gezamenlijk ontwikkelen we een plan van aanpak en nemen hier ook een volgende meting in op om het effect van de interventies inzichtelijk te maken.

Interventie instrumenten

Instrumenten

Hoop masterclass

Lees verder

Instrumenten

Samenwerking met psycholoog Matthijs Steeneveld

Lees verder