Jan Groen is oprichter en eigenaar van Green Organics. Green Organics brengt biologische aardappel-, groenten- en fruittelers en klanten bij elkaar. Omdat Jan zo min mogelijk afbreuk wil doen aan de natuur en zijn bijdrage wil leveren aan een verbeterde samenleving, zoekt hij verbinding die nieuwe perspectieven biedt. Want, dat maakt echt dankbaar en biedt tegelijk hoop. Wij gingen in gesprek met deze ambitieuze en inspirerende leider, die handelt vanuit impact.