Ontkenners van de klimaatcrisis en doemdenkers over het klimaat doen allebei hetzelfde: ze staan beiden aan de zijlijn en komen niet meer in beweging. De een vanuit de ontkenning en de ander vanuit apathie. Dat laatste, apathie, is het gevolg van het enkel benadrukken van de ernst van de zaak. Als er geen enkele mogelijkheid is de ontwikkelingen op enigerlei wijze te beïnvloeden zal een totale verlamming het resultaat zijn. Als er daarentegen ook ruimte is voor hoop en aandacht voor de eigen invloed is het mogelijk om de ontvanger van de boodschap te activeren. Voor de huidige klimaatcrisis is de rol van hoop daarom onmiskenbaar.

Op 30 juni was Dr. Steven van den Heuvel te gast op een conferentie in London die werd georganiseerd door de Susanna Wesley Foundation om over deze thematiek te spreken. De lezing die hij hier gaf met de titel “Climate Change and the Christian Virtue of Hope” is nu hier beschikbaar om te bekijken en beluisteren. Heel mooi om zo internationaal inzichten vanuit ons onderzoek te kunnen presenteren.