Over ons

The Hope Project is gestart in 2016 en wordt geleid door de stichting Netherlands Hope Research Institute. Deze stichting is gelieerd aan het Institute of Leadership and Social Ethics, een onderzoeksinstituut van de Evangelische Theologische Faculteit Leuven in België. In eerdere fases van het project is nauw samengewerkt met de Erasmus Happiness Economics Research Organisation in Rotterdam. Het project wordt mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation voor mens, werk en economie.

Team

Het team achter The Hope Project bestaat uit wetenschappers uit verschillende disciplines en professionals uit zowel de overheid als het bedrijfsleven.

Stichting Netherlands Hope Research Institute

De stichting heeft tot doel hoop op wetenschappelijke basis te beschrijven, te meten en positief te beïnvloeden. Dit doel wordt bereikt door wetenschappelijk onderzoek te doen naar hoop in de samenleving en in organisaties. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Institute of Leadership and Social Ethics.

Door het meten van hoop te richten op specifieke contexten zoals een bedrijf of de stad, kunnen specifieke gegevens worden verzameld die meer inzicht geven in de hoop in de specifieke context. Dit inzicht kan nuttig zijn bij het maken van beleid en bij interventies om hoop positief te beïnvloeden.

Institute of Leadership and Social Ethics Stichting Netherlands Hope Research Institute

Goldschmeding Foundation

The Hope Project wordt mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie.

De Goldschmeding Foundation heeft als primair doel om een betere wereld te creëren door zich te richten op het belang van de ander. De stichting stimuleert dit door projecten te ondersteunen die belangrijke maatschappelijke uitdagingen op het vlak van mens, werk en economie adresseren.

Goldschmeding Foundation

Erasmus Happiness Economics Research Organisation

Erasmus Happiness Economics Research Organisation (EHERO) is  een onderzoeksinstituut dat onderdeel uitmaakt van de Erasmus School of Economics van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In samenwerking met EHERO is The Hope Barometer ontwikkeld, een empirisch meetinstrument waarmee hoop gemeten kan worden.

Website EHERO

Prof. dr. Anthony Scioli

We werken nauw samen met prof. dr. Anthony Scioli, professor psychologie aan Keene State College. Hij is een vooraanstaand wetenschapper in de hoop-theorie en heeft meerdere instrumenten voor het beoordelen van hoop opgezet.