In een themanummer van het Tijdschrift voor Management & Organisatie met de titel “Drijfveren, deugden en leiderschap” is door Dr. Steven C. van den Heuvel een artikel geschreven.

“De deugden en ondeugden van hoopvol leiderschap: Voorstel voor een nieuwe ethische benadering.”

Er is groeiende aandacht voor ‘hoopleiderschap’ ofwel de wijze waarop leiders de hoop van hun volgers vormgeven en beïnvloeden. Hoewel het vermogen om hoop te sturen een cruciaal aspect van leiderschap is, brengt het tegelijkertijd ethische vragen met zich mee. Meer bepaald, hoe kunnen we ons behoeden voor de manipulatie van volgers door een beroep van de leider op hun hoop? En hoe kunnen we onderscheiden wanneer hoop gericht is op moreel verkeerder doeleinden, zoals de onderdrukking van anderen? In het licht van deze vragen is het belangrijk een ethisch instrumentarium te ontwikkelen, ten einde de sturing van hoop door leiders te beoordelen en (zo nodig) te corrigeren. In dit artikel wil de auteur bijdragen aan het creëren van een dergelijk instrumentarium, specifiek door aansluiting te zoeken bij de ‘capability approach’ CA), zoals ontwikkeld door Amartya Sen en Martha Nussbaum.