Het nieuwe Hopebarometer-rapport is in december 2019 gepubliceerd. Deze editie richt zich op de relatie tussen hoop en inclusiviteit.

Met een gemiddelde score van 6,3 zijn de Nederlanders net zo hoopvol als in 2018, maar we zien wel veranderingen in het vertrouwen en de verwachtingen. Mensen hebben positievere verwachtingen van het leven in het algemeen en van sociale voorzieningen zoals onderwijs, gezondheidszorg en veiligheid. Bovendien is het vertrouwen in financiële instellingen, zoals banken, het afgelopen jaar toegenomen. We zien ook een kleine maar significante toename van het vertrouwen in vreemden, het leger en politieke partijen.

Over het algemeen vinden we minder hoop bij mensen die zich niet betrokken voelen bij de samenleving, dat wil zeggen, mensen die niet volledig kunnen deelnemen aan de samenleving, de Nederlandse samenleving oneerlijk vinden, zich gediscrimineerd voelen of zich beperkt voelen door hun financiën of gezondheid. Bovendien zijn mensen die minder hoopvol zijn ook minder geneigd om anderen te helpen of zich in te zetten voor de verbetering van hun gemeenschap.