In de meting van dit jaar met de Hoopbarometer hebben we gefocust op weerbaarheid en brede welvaart. Een aantal bevindingen vallen op. Allereerst zien we dat Nederlanders relatief hoopvol zijn, met een score van 6,3, vergelijkbaar met de score in 2020.