Op 9 December 2021 vond het Regio Zwolle Congres plaats. Een congres voor ondernemers en bestuurders in de Regio Zwolle.

Als één van de sterkst groeiende economische regio’s vormt Regio Zwolle de verbindende schakel tussen West-, Oost- en Noord-Nederland. Bestaande uit 22 gemeenten verdeeld over vier provincies, vormt Regio Zwolle een dynamische samenwerking die, met oog voor mens en welzijn, grensoverschrijdende oplossingen biedt.

Wij hebben hieraan meegewerkt door onderzoek te doen naar hoop onder ondernemers en bestuurders in Regio Zwolle. Hoe zorgen we ervoor dat Regio Zwolle ook in 2050 een aantrekkelijke regio is om in te leven én ondernemen? Welke hoop leeft er en wat is er nodig om daar nog meer mee aan de slag te kunnen gaan? Het rapport vind je terug in de monitor, een jaarlijks onderzoek naar de staat van het bedrijfsleven en een aantal belangrijke kenmerken. Onze bijdrage vind je op pagina 105 tot en met pagina 115.

Steven van den Heuvel van The Hope Project lichtte het onderzoek toe tijdens het congres en overhandigde het eerste exemplaar aan Tanja Haseloop – Amsing, burgermeester van Oldebroek. Naast Steven waren er ook bijdragen van Kees Klomp, Ruud Koornstra en Paul Polman. Voor meer informatie, zie www.regiozwollecongres.nl