Onze samenwerking met de Regio Zwolle Monitor vond een mooie bekroning in het Regio Zwolle Congres op 9 december 2021. Tijdens dit congres werd de Regio Zwolle Monitor gepresenteerd, waaraan we als The Hope Project een bijdrage mochten leveren.

Wij hebben hieraan meegewerkt door onderzoek te doen naar hoop onder ondernemers en bestuurders in Regio Zwolle. Hoe zorgen we ervoor dat Regio Zwolle ook in 2050 een aantrekkelijke regio is om in te leven én ondernemen? Welke hoop leeft er en wat is er nodig om daar nog meer mee aan de slag te kunnen gaan? Het rapport vind je terug in de monitor, een jaarlijks onderzoek naar de staat van het bedrijfsleven en een aantal belangrijke kenmerken. Onze bijdrage vind je op pagina 105 tot en met pagina 115.

Met ons onderzoek hebben we laten zien dat het thema hoop resoneert bij ondernemers en bestuurders. Hoop levert een heel vruchtbaar perspectief op. Steven van den Heuvel mocht namens The Hope Project het onderzoek tijdens het congres toelichten en overhandigde het eerste exemplaar aan Tanja Haseloop – Amsing, burgermeester van Oldebroek. Voor meer informatie, zie www.regiozwollecongres.nl