Samenwerking

Hoop is een onmisbare factor en motivator als het gaat om verandering, innovatie, inclusiviteit en wendbaarheid. Hoe krijg je inzicht in hoop en wat kun je vervolgens doen om het te vergroten? Hoe ziet samenwerken met The Hope Project eruit?

Neem contact op

Meten is weten

The Hope Barometer is een speciaal ontwikkeld instrument om inzicht te krijgen in hoop. Het meet zeven dimensies van hoop en geeft een goed beeld van welke rol hoop op dat moment speelt binnen de onderzochte groep. De uitgebreide versie van The Hope Barometer wordt uitgezet onder de doelgroep (bijvoorbeeld personeel). Wij hebben hiervoor een eenvoudig instrument beschikbaar dat snel kan worden ingezet.

Sommige contexten vragen om een uitgebreidere meting van hoop. In dat geval kunnen we The Hope Barometer aanpassen naar de context. Wij hebben dit bijvoorbeeld gedaan bij het meten van hoop onder jongeren. Ook kan het aspect hoop worden meegenomen in bestaande, bredere metingen zoals we dat bijvoorbeeld gedaan hebben in een meting van geluk en hoop bij een medische instelling. Wilt u meer weten hoe we dit aanpakken? Neem dan contact met ons op.

The Hope Barometer Neem contact op

Interventies om hoop te vergroten

Als de uitslagen van The Hope Barometer bekend zijn is het mogelijk om interventies te bepalen om hoop te vergroten. Het ontwerpen van interventies is altijd maatwerk en richt zich op één of meerdere dimensies van hoop.

We maken bij het inzetten van interventies gebruik van de expertise van andere partijen zoals bijvoorbeeld uit het domein van de positieve psychologie en natuurlijk de kennis, kunde en ervaring van de eigen organisatie. Gezamenlijk ontwikkelen we een plan van aanpak en nemen hier ook een volgende meting in op om het effect van de interventies inzichtelijk te maken.

Interventie instrumenten

Recente samenwerkingen

We werken samen met diverse organisaties en gemeenschappen uit zowel de overheid als de profit- en non-profit sector.