We werken op dit moment hard aan een grote, wetenschappelijke publicatie over hoop, die zal worden uitgegeven door de prestigieuze Oxford University Press. Het is onze ambitie hiermee een standaardwerk neer te zetten dat als belangrijke bron fungeert voor iedereen die iets over hoop wil weten of wat met hoop wil doen.

Dit werk wordt geredigeerd door Steven van den Heuvel (projectleider The Hope Project) en Anthony Scioli (welbekende hoop-onderzoeker en schrijver van het boek Hope in the Age of Anxiety) en zal 58 bijdragen bevatten vanuit twaalf verschillende wetenschappelijke disciplines over hoop: wat is hoop?, hoe werkt hoop?, waarom is hoop belangrijk?

Om tot een goede uitgave te komen is onderlinge afstemming en aanscherping van de bijdragen van de diverse wetenschappers erg belangrijk. Daarom hebben we deze (online) schrijversconferentie georganiseerd.

Tijdens deze conferentie waren er bijdragen van Deirdre McCloskey, Travis Lybbert, Emma Pleeging, Edward Brooks en Matthew Niemi.

De komende maanden gaan we verder met het aanscherpen en redigeren van diverse bijdragen. We richten ons erop dat het boek in december 2022 gepubliceerd wordt.