In samenwerking met HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving en de Erasmus Happiness Economics Research Organisation hebben we naast de landelijk meting met The Hope Barometer in 2021 ook een een vergelijkende meting kunnen uitvoeren in de provincie Zeeland. Voor dit onderzoek hebben wij de vragenlijst uit mogen zetten op het panel van HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving, een mogelijkheid waar wij heel dankbaar voor zijn. Deze samenwerking heeft geresulteerd in een rapport met opvallende bevindingen, zie voor een meer inhoudelijke beschrijving hiervan de volgende link (met mogelijkheid downloaden van het rapport): The Hope Barometer 2021 in Zeeland.