In 2021 hebben we naast de landelijke meting met The Hope Barometer ook een vergelijkende meting uitgevoerd in de provincie Zeeland. Een opvallende uitkomst van deze vergelijking is dat Zeeuwen gemiddeld genomen hoger scoren op de hoopindex dan het landelijk gemiddelde. Zeeuwen scoren daarentegen wel lager op verwachtingen, waarbij zij optimistischer blijken te zijn over hun
persoonlijk leven, maar juist pessimistischer over de maatschappij als geheel. Ook zijn mannen in Zeeland gemiddeld iets hoopvoller dan vrouwen. Er zijn geen noemenswaardige verschillen gemeten tussen de verschillende Zeeuwse gemeenten als het gaat om de algehele hoop.

Voor deze meting werkten we samen met HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving en de Erasmus Happiness Economics Research Organisation. Lees het hele rapport via de link.